ChordCafe

|
Guitar Chords
The relaxing cafe where the bittersweet harmony of music surround you
http://en.chordcafe.com/

Guitar Chord

Guitar Chords The moon represents my heart (月亮代表我的心)

Chord by Mark Skuzzbull : 19 Oct 2014
No-Rate 51,666 - Views 20,380 - This Month
The moon represents my heart (月亮代表我的心)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
The moon represents my heart (月亮代表我的心)Intro : Db | Bbm | Gb | Ab 

   Db          Fm             Gb         Db 
nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn  wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
      Bbm                Gb 
wǒ de qíng yě zhēn  wǒ de ài yě zhēn
         Eb             Ab 
yuè liang dài biǎo wǒ de xīn

   Db          Fm             Gb         Db 
nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn  wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
      Bbm                Gb 
wǒ de qíng bù yí  wǒ de ài bù biàn
         Eb       Ab    Db 
yuè liang dài biǎo wǒ de xīn

      Db           Fm      Ebm      Ab     Db 
* qīng qīng dì yī gè wěn  yǐ jīng dǎ dòng wǒ de xīn
     Db            Fm          Eb            Ab 
shēn shēn dí yī duàn qíng  Jiào wǒ sī niàn dào rú jīn
   Db          Fm            Gb         Db 
nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn  wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
     Bbm               Gb 
nǐ qù xiǎng yī xiǎng  nǐ qù kàn yī kàn
         Eb       Ab     Db 
yuè liang dài biǎo wǒ de xīn

Instrument : Db | Fm | Gb | Db | Bbm | Gb | Eb Ab | Db 

Repeat ( * )

     Bbm               Gb 
nǐ qù xiǎng yī xiǎng  nǐ qù kàn yī kàn
         Eb       Ab     Db | Bbm | Gb | Gbm | Dbmaj7 
yuè liang dài biǎo wǒ de xīn

The moon represents my heart (月亮代表我的心) Videos

»